płyta

Karaimskiej muzyki możecie słuchać na całym świecie!

Karolina Cicha & Spółka - Karaimska Mapa Muzyczna w streamingach:

Karaimi - Karaimska Mapa Muzyczna. Źródła w streamingach.

Karaimska Mapa Muzyczna w wersji fizycznej - dwukrążkowy album Karoliny
Cichej & Spółki i Karaimów: https://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,70208

You can listen to Karaim music all over the world!

Karaim Music Map in streaming.

Karaim Music Map. Roots in streaming.

Music CD outside of Poland: https://wsm.serpent.pl/sklep/eng/albumik.php,alb_id,70208

 

 

 

Patronat medialny:

patronat medialny