Bir bar edi (Dawno, dawno temu / Once upon a time)

kołyskaJedna z najstarszych zachowanych w tradycji karaimskiej kołysanek, w której elementy racjonalistyczne połączone są z humorystycznymi. W łańcuchu pytań i odpowiedzi mama dziecku opowiada o zjawiskach przyrody rządzących światem.

Tatjana Maškevič, śpiew
miks i mastering: Andrzej Kijanowski

słowa i muzyka tradycyjne

Tłumaczenie słów z języka karaimskiego: Anna Sulimowicz-Keruth. 
Tłumaczenie słów z karaimskiego na angielski: Karina Firkavičiūtė. 

Bir bar edi
butuchamor edi
Oł buzusnu tuar-edi
Oł buz synar-edi
Hoj buz, buz, buz niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieni kujasz iritmiegiejt.
Hoj kujasz, kujasz, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieni bułat kapłamahejt.
Hoj bułut, bułut, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieńdiań jamhur jawmahejt.
Hoj jamhur, jamhur niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieńdiań kogiut’ ośmiagiejt’.
Hoj kogiut’, kogiut, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieni baran aszamahejt.
Hoj baran, baran, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieni hazzan sojmahejt.
Hoj hazzan, hazzan, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mienim chelehemny szyczan urłamahejt.
Hoj szyczan, szyczan, niediań sień kiuczlu?
– Mień kiuczlu bołsaw-edim,
Mieni maczy tutmahejt.
Maczy eszytiań, szyczan tieszyktiań

Dawno, dawno temu
Pewien kozioł stał na lodzie
Lecz lód się załamał
Hej, lodzie, lodzie a czemuś się załamał,
przecież jest krzepki?
Gdybym był krzepki,
gdyby słońce nie grzało.
Hej, słońce, słońce, w czym tkwi twa moc?
Byłobym potężne,
gdyby mnie chmura nie pokrywała.
Hej, chmuro, chmuro dlaczego jesteś tak mocarna?
Byłabym mocarna,
gdyby deszcz ze mnie nie padał
Hej, deszczu, deszczu z czego czerpiesz siłę?
Byłbym silny,
gdybym trawy nie podlewał.
Hej, trawo, trawo skąd masz siłę?
Byłabym silna,
gdyby baran mnie nie jadł.
Hej, baranie, baranie skąd bierzesz swe siły?
Byłbym silny,
gdyby hazzan mnie nie zakroił?
Hazzanie, hazzanie skąd twa moc?
Byłbym mocarny,
gdyby mysz nie ukradła mej własności.
Hej, myszo, myszo a skąd ty masz siłę?
Byłabym silna,
gdyby kot mnie nie złapał.
Kot się pojawił, a mysz uciekła…

Once upon a time
There was a deer.
He was standing on the ice,
And the ice was cracking.
Hey ice, ice, ice, what makes you so strong?
If only I could be strong,
The sun would not make me melt.
Hey sun, sun, what makes you so strong?
If only I could be strong,
A cloud would not cover me.
Hey cloud, cloud, what makes you so strong?
If only I could be strong,
The rain would not come out of me.
Hey rain, rain, what makes you so strong?
If only I could be strong,
The grass would not grow through me.
Hey grass, grass, what makes you so strong?
If only I could be strong,
A sheep would not eat me.
Hey sheep, sheep, sheep, what makes you so strong?
If only I could be strong,
An erbia would not slaughter me.
Hey erbi, erbi, what makes you so strong?
If only I could be strong,
A mouse would not steel my share.
Hey mouse, mouse, what makes you so strong?
If only I could be strong,
A cat would not catch me.
A cat through the door (goes out), a mouse from the hole.