Jukła uwłum (Śpij synu mój / Sleep my son)

kołyskaWydany w Kijowie w 1904 r. w drukarni Stefana Kulżenko zbiór poezji Szymona Kobeckiego, zatytułowany Irłar („Pieśni”) jest uznawany za pierwsze wydanie drukiem świeckiej literatury karaimskiej. W literaturze rękopiśmiennej utwory o tematyce niereligijnej, częściej spotykane u Karaimów krymskich w zeszytach medżuma, u Karaimów litewsko-polskich są dość rzadkie. Tym większe znaczenie ma tomik Kobeckiego, na który składa się 25 utworów, w tym niezwykle popularna kołysanka „Iry mamanyn tošagi katnyn jaš uwłunun” (znana jako „Jukła uwłum”), występująca w kilku wersjach muzycznych.  Najbardziej popularny zapis nutowy został opublikowany w broszurze wydanej w Wilnie w 1933 r. dla uczczenia pamięci poety zmarłego właśnie poety przez Towarzystwo Miłośników Historii i Literatury Karaimskiej. Słowa kołysanki są pełne wskazówek dydaktycznych, które matka kieruje do swego maleńkiego dziecka. Słowa piosenki śpiewane są w dwóch wariantach - dla syna - uwłu i dla córki - kyz.

muzyka Walentyna Łobanosówna i słowa Szymon Kobecki

opracowanie i produkcja muzyczna: Karolina Cicha
aranżacja: Karolina Cicha & Spółka 
w składzie:
Karolina Cicha: wokal, akordeon, klawisze
Patrycja Betley: instrumenty perkusyjne
Karolina Matuszkiewicz: instrumenty smyczkowe (kemancze, skrzypce)
Mateusz Szemraj: instrumenty strunowe (cymbały, saz, oud, kantele)

Tłumaczenie słów z języka karaimskiego: Zofia Abkowicz
Tłumaczenie słów z karaimskiego na angielski: Karina Firkavičiūtė
Konsultant języka karaimskiego, dialekt trocki: Romuald Čaprockij

 

Kujasz ėńdi ińgir bołdu
Iszanczłardan dżanym tołdu
Hanuz bałkyr kujaszymyz
Jarych bołur tirligimiź

Jukła uwłum, jukła uwłum
Jarych bołur tirligimiź.

Mień inanam, siuwiar uwłum
Ki bijańczli sieńdiań bołum
Bołus kiuczliu, ösiup ułłu
Muft tiuwiul' sień Karaj uwłu

Jukła uwłum, jukła uwłum
Muft tiuwiul' sień Karaj uwłu

Awałdahy zamanłardan
Kiet'mid' Tieńri karajłardan
Siuwiar uwłum tynła mieni
Astry abra sień dinijni

Jukła uwłum, jukła uwłum
Astry abra sień dinijni

Tirligijdia kiop kajhyłar
Sieni uwłum utrułarłar
Bołsun Tieńri iszanczyjda
Oł bołuszur kajhyłarda

Jukła uwłum, jukła uwłum
Oł bołuszłur kajhyłarda

Uwłum saja siuwiarligim
Saja mienim bar tirligim
Üwriań siuwmia üriagijdiań
Siuw dunjany bar dżanyjdan

Jukła uwłum, jukła uwłum
Siuw dunjany bar dżanyjdan

Ėki aziź orunłarny
Tut ėsijdia sień ałarny
Sion bołsun umsunczujda
Da Troch bołsun sahyszyjda

Jukła uwłum, jukła uwłum
Da Troch bołsun sahyszyjda

Saja kiorkium kliej jachszyny
Kiuczliu tiogiam jaszłarymny
Inan, uwłum kielir wachtłar
Bijańczlardiań dżanyj tołar

Jukła uwłum, jukła uwłum
Bijańczlardiań dżanyj tołar

Aruw czyhar kujaszymyz
Szatyr bołur tirligimiź
Kujasz czychsa mień ojatym
Mień tan-jachszy saja ajtym

Jukła uwłum, jukła uwłum
Mień tan-jachszy saja ajtym

Zaszło słońce, nastał wieczór,
Moje serce wypełniła nadzieja,
Jeszcze zaświeci nam słońce,
Jasne stanie się nasze życie.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Jasne stanie się nasze życie.

Wierzę, ukochany synu,
Że będziesz dla mnie źródłem radości.
Będziesz silny, gdy dorośniesz,
Nie na darmo jesteś karaimskim synem.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Nie na darmo jesteś karaimskim synem.

Od najdawniejszych czasów
Nie opuszcza Bóg Karaimów.
Kochany synu, posłuchaj mnie:
Strzeż mocno swej wiary.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Strzeż mocno swej wiary.

Wiele trosk w twoim życiu,
Mój synu, [jeszcze] cię spotka.
Niech Bóg będzie twą nadzieją,
On ci pomoże w zmartwieniach.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
On ci pomoże w zmartwieniach.

Synku, dla ciebie moja miłość,
Dla ciebie całe moje życie.
Naucz się kochać szczerze,
Kochaj ludzi z całej duszy.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Kochaj ludzi z całej duszy.

Dwa święte miejsca,
Zachowaj je w pamięci.
Niech twa nadzieja będzie w Syjonie,
A Troki w twoich myślach.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
A twe myśli niech będą w Trokach

Dla ciebie, mój śliczny, pragnę wszelkiego dobra,
Tak wiele wylewam łez.
Uwierz, synu, nadejdą czasy,
[Gdy] radością napełni się twe serce,

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Radością napełni się twe serce.

Wzejdzie nam jasne słońce,
Radosne będzie nasze życie.
Gdy wzejdzie słońce, zbudzę cię,
Powiem ci „Dzień dobry!”.

Śpij, mój synu, śpij, mój synu,
Powiem ci „Dzień dobry!”.

The sun went down, it became evening,
My heart was filled with hope,
Our sun will shine again,
Our life will be bright.

Sleep my son, sleep my son,
Our life will be bright.

I believe, my beloved son,
That you’ll make me happy.
You will be strong and big when you grow up,
Not in vain are you a Karaim’s son.

Sleep my son, sleep my son.
Not in vain are you a Karaim’s son.

Since ancient times
Karaims have never been abandoned by God
My beloved son, listen to me:
Keep strongly your faith.

Sleep my son, sleep my son.
Keep strongly your faith.

Many concerns in your life,
My son, will be encountered by you.
Let God be your hope,
He will help you in your worries.

Sleep my son, sleep my son.
He will help you in your worries.

My son, I give you all my love,
To you all my life,
Learn to love with your heart,
Love people with all your soul.

Sleep my son, sleep my son.
Love people with all your soul.

Two holy places,
Keep them in your mind.
Let hour hope be in Zion,
And your thoughts in Trakai.

Sleep my son, sleep my son.
And your thoughts in Trakai.

For you, my beauty, wishing you only good,
I shed my tears.
Have faith, my son, the times will come
When your soul will be full of joy.

Sleep my son, sleep my son.
When your soul will be full of joy.

Our sun will appear pure,
Our life will be happy.
When the sun rises, I’ll wake you up,
I’ll say to you ‘good morning’.

Sleep my son, sleep my son.
I’ll say to you ‘good morning’.

 

 

 

 

Bibliografia