Kiusiancz (Tęsknota / Longing)

serce

 Świecka pieśń zwrotkowa, a ściślej nastrojowa piosenka o oczekiwaniu na miłość napisana w latach 20 XX w. w Poniewieżu. Utwór został opublikowany w czasopiśmie "Onarmach"  (1938 (2): 38).

 

muzyka i słowa – Michał Tynfowicz
aranżacja: Karolina Cicha & Spółka 
w składzie:
Karolina Cicha: wokal, akordeon, klawisze
Patrycja Betley: instrumenty perkusyjne
Karolina Matuszkiewicz: instrumenty smyczkowe (kemancze, skrzypce)
Mateusz Szemraj: instrumenty strunowe (cymbały, saz, oud, kantele)
gościnnie Michał Kuliczenko: śpiew
miks i mastering: Andrzej Kijanowski
booking: www.karolinacicha.eu 

Tłumaczenie słów z języka rosyjskiego Mariola Abkowicz 
Konsultant języka karaimskiego, dialekt trocki: Romuald Čaprockij

Siuwiarim mienim sień mie tuwmadyj,
Hiem irach jołdan hanuz kiel’miadyj.
Ołturusz ornuj kajda tabułat
Kiusiańczim mienim saja tartyłat.
Ołturusz ornuj kajda tabułat
Kiusiańczim mienim saja tartyłat.

Aj jarychynda tyncz kieczialiardia
Tiursiuniuj turadyr kioz'liarimdia
Da sorat üriak, taryhadyr dżan    } 2x
Jetielim mo sieni tabarm mo kaczan }

Da czyhyp kieźmia jarych jaz kiuńdia
Mień iźliejm sieni oł awłach tiuźdia
Da har cziecziaktiań kioz'liarim sorat } 2 x
Kajda oł kajsyn üriagim kiusianiat'. }

Mień kucztum juwasz da sziriń kyzłar,
Bachtyłar mieni siuwiuńczliu kioźliar.
Anczech har forda ałarda izliadim
Kioziujniuń bałkuwun, siuwiarim mienim.

Ëj, siuwiar dostum, sień mie tuwmadyj
Hiem irach jołdan hanuz kajtmadyj
Ëszit’kiń kołtchamny, jubat üriakni
Ömiurgia mo diejiń tioziarm mień sieni?

Ukochana moja, czyś się jeszcze nie narodziła,
Czy z dalekiej drogi jeszcze nie przybyła?
Gdzie jest miejsce, gdzie mieszkasz,
Tęsknota moja ciągnie mnie do ciebie.

 

W cichą noc w świetle księżyca
Twój obraz staje mi przed oczyma,
A serce pyta, dusza się smuci,
Czy spotkamy się, czy cię odnajdę.

Wyszedłszy na spacer w jasny letni dzień,
Szukam cię na rozległej równinie
I każdego kwiatu pytają się me oczy,
Gdzie jest ta, której me serce pragnie.

Obejmowałem dziewczęta łagodne i słodkie,
Spoglądały na mnie oczy pełne radości,
Lecz za każdym razem szukałem w nich
Blasku Twoich oczu, moja ukochana.

Ej, kochana moja, czyś się jeszcze nie narodziła,
Czy z dalekiej drogi jeszcze nie przybyła?
Usłysz ma modlitwę, uciesz serce,
Czy całe życie mam czekać na ciebie?

 

Bibliografia
  • „Onarmach”, 1938 (2): 38-36. (tekst i zapis nutowy)
  • Zajončkovski, V. 1982, Karaimskij poėt Mihail Tinfovič (1912-1974) i ego tvorchestvo. „Rocznik Orientalistyczny, t. 42, z. 3: 35-64.