Sziriń el (Miły ludu / Merry People)

kielichJedna z najstarszych pieśni w tym zbiorze, pierwotnie miała charakter typowo paraliturgiczny. Jednakże współcześnie traktowana jest jako pieśń biesiadna wykonywana przy radosnych okazjach gdzie soliście śpiewającemu zwrotki towarzyszy chór wykonujący referen piosenki. Treść utworu ma charakter typowo dydaktyczny i moralizatorski, jednakże radosna melodia pozwoliła jej mocno zakorzenić się w tradycji świeckiej.

Muzyka tradycyjna. Autor tekstu Mordechaj Sułtański (1772–1863). 

opracowanie i produkcja muzyczna: Karolina Cicha
aranżacja: Karolina Cicha & Spółka 
w składzie:
Karolina Cicha: wokal, akordeon, klawisze
Patrycja Betley: instrumenty perkusyjne
Karolina Matuszkiewicz: instrumenty smyczkowe (kemancze, skrzypce)
Mateusz Szemraj: instrumenty strunowe (cymbały, saz, oud, kantele)
gościnnie Michał Kuliczenko: śpiew

Tłumaczenie słów z języka karaimskiego: Zofia Abkowicz. 
Tłumaczenie słów z karaimskiego na angielski: Karina Firkavičiūtė. 
Konsultant języka karaimskiego, dialekt trocki: Romuald Čaprockij

Sziriń el, syjba kiel,
Kiusiańsiej czahyrny,
Tiuziumia, kiotiurmia
Kobuzłej awazny.
Bijańcz, kuwancz arttyra
Aszyrma bu wachtny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar,
Bołsun siźgia jarych kioźlar,
Siuwiarliar sarnarłar,
Duszmanłar jyłarłar.
Jyłarłar, jyłarłar,
Cziopriani icziarliar.

Małłyłar, jarłyłar
Kacztyłar czałmachka,
Byrhyha, kobuzha
Da cziebiar jyrczechka.
Tiuśliu, tiurliu czozmachłar
Ojatadłar džanny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Achczały dar jarły
Bir bawha koszułsa,
Okszałat, tień bołat
Ojunczoch baszłansa.
Tadžły, jarły siekirir
Esziťsia kobuznu.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Ijiľmia, tiobriańmia
Kyzyszyp iśsidia,
Burułma, kozhałma
Manłajnyn tierińdia.
Sałyn, ałyn kowusztan
Janhyrta kuwanczny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Hadirliar siuwiarliar
Unutma ujatny,
Katynha da kyzha
Achtarma baszłarny.
Kuczup, kiocziup ojunha
Tień kojup ajachny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Faszmanły, sahyszły
Abranhyn ėkidiań –
Kiop iczmia, siuwiuszmia,
Czychmascha kiucziujdiań,
Mieńdiań birdiań ałyjyz
Orniakni jachszyha.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Resimczi, tioriaczi
Szymszon ułusunda,
Tiek any katyny
Jieldiadi jukuda.
Usłu, kutłu erian'liar
Bilijiź katynny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Kart wachttan Nowachtan
Baszlandy es'iriklik,
Ajlandy, ajłandy,
Kyłyndy tielilik.
Oł ki, san ki üvriaťti,
Iz'liamia czahyrny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Vaj, kliamia esirmia,
Bołsun cziek iczkijdia,
Jachszyrach artychrach
Kałdyrma szisziedia.
Kojsej, alsej esija,
Ułhajtys jachszyjny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Iczmiaktia da isztia
Tanyłat kyłychłar.
Jachszyrach sioź azrach,
Ölcziagiań ajtmachłar.
Kiorkbia, tiorbia kutłanyr
Iźliavcziu rastłychny.

Iczmia, iczmia, siuwiar dostłar…

Miły ludu, z powagą przyjdź,
Jeśliś spragniony trunku,
Układania pieśni i śpiewania
Głosem niczym dźwięk skrzypiec.
Aby z coraz większą radością, wesołością
Spędzić ten czas.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele,
Niech wasze oczy będą jasne,
Bliscy sercu zaśpiewają,
[A] wrogowie będą płakać.
Będą płakać, będą płakać
I kwaśne wino pić!

Bogaci, biedacy
Pobiegli na dźwięk
Trąbki i skrzypiec,
I wesołych pioseneczek.
Różne, rozmaite śpiewy
Budzą serca.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Majętni, ubodzy
Gdy się w jedno złączą,
Będą wszyscy do siebie podobni, równi,
Gdy zabawa się rozpocznie.
Ten z koroną i biedak będą tańczyć,
Gdy usłyszą skrzypce.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

[Będą] wyginać się i kołysać
Rozgrzawszy się w cieple,
Wirować, podrygiwać
Z potem na czole.
Weźcie i upijcie z kielicha,
By na nowo wzmóc radość.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Mili sercu są gotowi
Zapomnieć o przyzwoitości,
Kobietom i dziewczętom
Zawracać w głowach.
Obejmując [je], ruszyć w tany,
W takt stawiając kroki.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Grzeszny [czy] rozumny,
Niech wystrzega się dwóch rzeczy:
Nadmiaru trunku i kochania.
Niech nie traci panowania nad sobą.
Bierzcie wszyscy ze mnie
Przykład dobrego [zachowania].

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Przestrzegający nakazów, praw
[Był] Samson wśród swego ludu,
Ale go własna żona
Oszukała, gdy spał.
Mądrzy, szczęśliwi mężowie,
Uważajcie na kobiety.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Dawno, w czasach Noego
Zaczęło się pijaństwo.
Wywróciło się, otworzyło się,
Powstała głupota.
I to ona nauczyła [ludzi],
Jak podążać za wódką.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…
Oj, gdy chcesz się napić,
Zachowaj umiar w trunku.
Lepiej więcej
Pozostawić w butelce.
Jeśli będziesz o tym pamiętać,
Wyjdzie ci to na dobre.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

I w piciu, i w pracy
Liczą się czyny.
Lepiej mniej słów,
Wyważone wypowiedzi.
Będzie chwalony i poważany [ten],
Kto postępuje sprawiedliwie.

Nie pijcie, nie pijcie, drodzy przyjaciele…

Merry people, come with honour
When thirsty for vodka,
When you wish to compose songs and sing
With voices resembling the pitch of a violin.
While increasing joy and happiness
In spending this time.

Don’t drink, don’t drink, dear friends,
Let your eyes be bright!
Let our beloved sing,
The enemies will cry.
They will cry, will cry,
Will drink sour wine.

The rich and the poor
All gathered at the festivities,
When they heard trumpet and violin,
And merry songs.
Many different songs
Revive the soul.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

The wealthy and the penniless
When they come together
All become equal
When the party begins.
The royal and the poor would dance
When they hear the violin.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

To bow, to move
Reddening from the warmth,
To turn, go about
Forehead sweating.
Catch, take the goblet
Renewing the joy!

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

Lovely people are ready
To forget about their shame,
When getting ladies and girls
Dragged,
Hugging and cuddling in the dance,
Moving their legs in time to the rhythm.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

Sinful, intelligent ones
Beware of two things -
Drinking too much, and intimacy,
To not lose one’s temper,
Follow my example
Of how to behave.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

Decent, and law abiding
Was Samson among his people.
But his wife cheated on him
During sleep.
Clever, happy husbands,
Watch your wives!

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

Since the times of Noah
Drunkenness has been.
All turned upside down, opened up,
Stupidity came into existence.
And this is its power
In making you seek out for vodka.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

Oh, if you wish to drink,
Know your measure (be moderate).
It is better more
To let remain in the bottle.
If you take this into consideration,
It will prolong your well-being.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

In drinking and in work
Your actions get to be known.
Better it is to be of few words,
And balanced speeches.
He will be praised and respected
Who acts wisely and fairly.

Don’t drink, don’t drink, dear friends…

 

 

 

 

 

Bibliografia