Tuwmusz Trochka (Rodzime Troki / The hometown of Trakai)

bocianPodczas zjazdu karaimskiego na Litwie w 1997 roku, który zorganizowany został w związku z obchodami 600-lecia sprowadzenia przez Księcia Witolda Karaimów na Litwę zaprezentowana została w języku karaimskim sztuka teatralna "Tirlik jołda, tirlik Trochta" - "Życie w drodze, życie w Trokach", napisana na tę okazję przez trockiego Karaima Szymona Juchniewicza w trzech językach, m in. po polsku. W ramach przedstawienia wykonane zostały przez żonę autora i jego wnuczki dwie piosenki: Kara Tengiz (muz. krymska piosenka Ałtyn fesli, słowa Szymon Firkowicz) oraz specjalnie na tę okazje napisana piosenka Tuwmusz Trochka. Piosenka przepełniona jest miłością do karaimskiej małej ojczyzny – Trok. 

 


Viktorija Narmontienė, Bijana Jodis, śpiew

melodia krymskiej karaimskiej piosenki „Aszchan da kecz" dobrana przez Ludmiłę Juchniewicz
słowa Szymon Juchniewicz,
tłumaczenie na język polski Szymon Juchniewicz.

Tuwmusz Trochka kaczan kaitam,
Mień bijaniam kiorup any.
Otraczłarny kaczan kioram
Ürag andan szatyrłanad.

Har bir karaj kielip Trochka,
Tujup iryn sanduhacznyn,
Kiorup ëszyl ahaczłarny
Unutmaim bu kiorklarni.

Galwieniń kyryjłarynda
Bałych tutadłar ułanłar.
Uczat lelek bułutłarda
Kieltir ułan karajłarha.

Tabu ëtiabiś dżymatcha
Ki bahyndy bu jomachny,
Sawłuch siźgia da onarmach,
Dunja diejiń karajłychka.

Do rodzonych Trok gdy wracam,
Cieszę się widząc ich.
Wyspy gdy widzę
Dusza się raduje.

Każdy Karaim wracając do Trok
Gdy słyszy śpiew słowika,
Gdy widzi zielone drzewa
Nie zapomni te piękności

Na brzegu Galwie
Łowią rybę dzieci.
Leci bocian w obłokach
Przynieś dziecko dla Karaimów.

Dziękujemy dżymatowi,
Że zobaczyli tę sztukę,
Zdrowia wam i rozmnożenia się,
Na wieki Karaimom.

 

 

 

 

Bibliografia

Bibliografia